Tazminat Hukuku

Haksız fiillerden doğan tazminat anlaşmazlıklarında, Tazminat Hukuku devreye girer. Tazminat davaları maddi veya manevi tazminat beklentisi ile açılabilir. Bunun yanı sıra tazminat davaları, ticari nitelikte olması veya olmamasına bakılmadan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Eğer, kişi devletin işlemlerinden ötürü zarar görmüş ve bu amaçla dava açmışsa buna tam yargı davası denilir ve bu türden davalar, idare mahkemesi ya da vergi mahkemelerinde görülür.

Tazminat Hukuku, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Tazminat Hukukunun amacı ise, kişilerin maddi ve manevi kayıplarının telafi edilmesidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Herhangi bir şekilde, haksız fiile uğramış olan kişinin, maddi ve maddi zararının temini amacıyla açılan tazminat davalarına maddi ve manevi tazminat davaları denilmektedir.

İş kazaları nedeniyle, maddi ve manevi tazminat davaları açılmaktadır.

Trafik Kazaları nedeniyle yine maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir.

Sözleşme ihlali nedeniyle veya kişiye yönelik suç işlenmesi sebebiyle tazminat davaları açılmaktadır.

Doktor hatası sebebiyle tazminat davası açılabilir. Ayrıca boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Telif haklarından dolayı, maddi tazminat davaları açılabilir. Öte yandan giderek yaygınlaşan internetle beraber, internet üzerinden hakarete uğrayan kişiler tazminat davası açabilmektedir.

Tazminat Davaları Nasıl Sınıflanır?

Destekten yoksun kalma tazminatı; Ailesinin geçimini sağlayan kişi, kazada ölürse o kişinin yakınları bu tazminat davasını açabilir.

Sürekli Sakatlık Tazminatı; Kaza neticesinde, tedavi giderlerinin yanı sıra, kaza geçiren kişinin mahrum kaldığı gelirinin tazminine yönelik tazminat davalarıdır. Ayrıca, kişi, psikolojisi bozulduğu için, manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Tedavi Giderleri Tazminatı; Kaza neticesinde, kişinin sağlığına kavuşması amacıyla yapılan tedavi masraflarının temin edilmesi amacıyla açılan davadır.

Tüm bu davalarda, yılların birikimine sahip olan avukatlık büromuz, müvekkilimizin hiçbir hak kaybına uğramaması adına yoğun çaba gösteriyoruz.

Tazminat Hukuku Avukatı

Yaşanan bir kaza neticesinde kişinin tüm hayatı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hayatları derinden sarsılmaktadır. Bu nedenle, bizler, Uzman hukukçu kadromuz ile ortaya çıkabilecek hak kayıplarına mani oluyor ve mağduriyet oluşmaması için çalışıyoruz.