Sosyal Medyada Kişilik Hakları

Sosyal Medyada Kişilik Hakları

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan internet, ülkemizde de ortalama 36 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya üzerinden kişilik hakları nelerdir sorusuna net cevaplar ise soysal medya hukuku aracılığı ile verilebilmektedir.

İnternet kullanımı, akıllı telefonların, tabletlerin vb ürünlerin herkes tarafından kolay ulaşılabilir şartlarda ve fiyatlarda olması, internet kullanımını daha da yaygınlaştırmakta ve hukuk alanında yepyeni bir kavram olan sosyal medya hukuku kavramını ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

Sosyal medya üzerinden kişilik haklarının özellikleri, korunması ve kişilik haklarına saldırılarla ilgili davalar, hukuk alanında da gelişim ve değişimlere sebep olmuştur. Hukuk alanında bu durum sosyal medya hukuku adı altında incelenmekte ve takip edilmektedir.

Sosyal Medya Kavramı Hakkında Bilgi

Sosyal medya üzerinden kişilik haklarının korunabilmesi için öncelikle sosyal medya kavramının bilinmesi gerekmektedir. Sosyal medya nedir sorusuna kısaca cevap verecek olursak, karşılıklı ve eşzamanlı bilgi paylaşımıdır denilebilir.

Sosyal medyanın sosyal medya hukuku ile kontrol altına alınması çalışmalarında sosyal medya hukukunun gelişmelere ve değişimlere anlık olarak tepki göstererek değişime uyum sağlaması gerekliliği bilinmektedir. Hala gelişmekte olan sosyal medya hukuku canlı ve değişken özelliği ile yenilenen çağa ayak uydurabilmektedir.

Sosyal medya kavramının ortaya çıkışında yer alan medya bilinen yazılı ve görsel basın araçlarının tamamını içermektedir. Sosyal kelimesi ile kişilerin internet üzerinden sanal ortam aracılığı ile tanıdığı ya da tanımadığı kişilerle ilişkiler kurması veya karşılıklı paylaşımlarda bulunması ortaya çıkmakta, sanal ortamda sosyalleşme olgusu yaşatılmaktadır.

Yazılı ve görsel basın araçlarından oluşan medya unsurları da gelişime ve değişime hızlı bir şekilde adapte olmuş, ürünlerin hemen hepsinin internet sağlayıcılar üzerinden ulaşılabilir olmaları sağlanmıştır. Bu durum internet kullanıcılarının aldıkları hizmetlerin artmasına ve dolayısıyla internet kullanımının artmasına destek olmaktadır.

Sosyal Medya Hukukunun Gerekliliği ve İşleyişi

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının yaklaşık %95 gibi yüksek bir oranında sosyal paylaşım sitelerinden herhangi birinin varlığı bilinmektedir. İnternet kullanıcılarının %95’inde sosyal medya kullanımı söz konusu iken, sosyal medya hukuku da zaman içinde elzem bir hale gelmiştir.

Kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, sosyal medya unsurları aracılığı ile kişilik haklarına saldırının önlenmesi için bu alanda da hukuk kurallarının olması gerekliliği göz ardı edilemez. Kişilik hakları anayasa içerisinde özel bir yeri bulunan bir konudur. Sanal ortamda internet üzerinde de kişilik haklarının korunması için özel sosyal medya hukuku yürürlüğe girmektedir.

Sosyal medyada hizmet veren tüm iletişim sağlayıcılar, sosyal paylaşım siteleri ve tüm internet kanallarında kişisel bilgilerin gizliliği önem arz etmektedir. Kişilik haklarının korunması ve açılabilecek davalar hakkında bilgi sahibi olunması ile internet üzerinden herhangi bir sayfayı kullanırken kişisel verilerinizi daha bilinçli bir şekilde güvence altına almanızı sağlayacaktır.

Sosyal Medya ve Sanal Ortamda İşlenmesi Muhtemel Suçlar

İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitelerinde ya da farklı platformlarda işlenmesi muhtemel suçlar bulunmakta ve sosyal medya hukuku aracılığı ile kontrol altına alınmaktadır. Hangi davranışların suç olarak sayılabileceği bilgisi ile bilmeden suç işlemenize engel olabilirsiniz.

Sosyal medya aracılığı ile kişi haklarının ihlaline örnekler verecek olursak; haberleşmenin engellenmesi ve haberleşmenin gizliliğinin göz ardı edilmesi en başta sayılabilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali başlığı altında konuşmaların-yazışmaların dinlenmesi, kayıt altına alınması kişi haklarının ihlalidir.

Başkasına ait olan kimlik bilgilerinin veya kişisel bilgilerin kötü amaçlı kullanımı, iftira nitelikli paylaşımlarda bulunulması, mesleki göreve ait sır olması gereken bilgilerin ifşa edilmesi gibi örnekler de kişi hakları ihlali cezası gerektiren örneklerdir.