İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk dünyasında uyuşmazlıklar her zaman için iki kişi arasında olmayabilir. İşte bu nedenle bazı durumlarda devlet ya da genel anlamda idare ile birey arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi de icap edecektir. Ancak doğal olarak bu gibi uyuşmazlıklara bakan mahkemeler birey ile birey arasındaki davalara bakan mahkemeler ya da aynı şekilde iki birey arasındaki davalara bakan hakimler olmayacaktır. Bu alanda uygulanan birtakım farklı usuller de söz konusudur. Bunların tamamına hakim olan ve bu alanda deneyim sahibi bir avukat ile çalışmanın yararlarına ise muhakkak ki değinmek lazımdır.

En Deneyimli ve Nitelikli Avukatlar ile Temsil İmkanı

Her zaman için sizlere alanında en deneyimli ve en donanımlı avukat ile temsil edilme imkanı sağlıyoruz. Buna ek olarak bizler ile çalışmanız sayesinde her türlü hak mahrumiyetinden de kurtulmanız adına elimizden geleni yapıyoruz. Nihayetinde sizin için daima en başarılı savunmaları icra ederek her alanda kazançlı çıkmanızı sağlıyoruz. Bu da doğal olarak bizi alanımızda farklı kılıyor. İdare hukukunun her alanına hakim nitelikli bir avukat ile temsil edilme amacınız varsa tam olarak doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Davaların Görülme Usulü Hakkında

İdare hukukunda davaların görülme usulleri de adli yargıdan tamamen farklıdır. Kural olarak davalar duruşma usulüne göre icra edilmez. Bunun yerine davaların dosya üzerinden görülmesi söz konusudur. Dosya üzerinden görülen davalarda da evraklardaki en ufak bir hata ya da davaya dair dilekçe ve benzeri beyanlardaki hatalı bir ifade ya davanın reddine ya da davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu nedenle idare hukukunda her türlü detayın titizlikle hazırlanması icap edecektir.

İdari Yargıda Üst Derece Mahkemeleri

İdare hukukundaki üst derece mahkemeler de adli yargıdan tamamen farklıdır. İlk olarak istinaf yargısı adli yargı ile farklı yerlerde icra edilecektir. Buna ek olarak temyiz mahkemesine de Danıştay adı verilmektedir. Ancak olağan dışı kanun yollarında pek de fazla fark olduğunu söylemek mümkün değildir. Hakkının bir kamu gücünden dolayı ihlal edildiğini ifade eden herkes rahatlıkla adli yargıda olduğu gibi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmektedir. Bizler bu alanda da sizler için gereken her türlü desteği sağlamaktayız.

İdare Hukukunda Yer Alan Diğer Birtakım Usuller

İdare hukukunda yer alan farklı usullerden bir tanesi de temyiz mahkemesi olan Danıştay’da görülmekte olan davalarda savcıların da bulunması zorunluluğudur. Aynı zamanda bu duruşmaların ardından karar da en geç 15 gün içerisinde verilmek zorundadır. Bu gibi konularda sizleri aydınlatmak adına gereken her şeyi yapacağımızı bilmenizi rica ederiz.

İdare ve Vergi Hukuku