İcra İflas Hukuku

İnsanlar bir arada yaşamaya başladıktan ve yerleşik düzene geçtikten sonra, bir takım işlerinin yapılabilmesi için birbirlerinden karşılıklı olarak çeşitli borçlar almaya başlamışlardır. İlk zamanlarda borç verme kurallarını kendileri belirlemekte ve kendi rızaları ile yerine getirmekteydiler. Ancak toplumlar kalabalıklaştıkça ve şartlar değişmeye başladıkça, insanlar aldıkları borçları geri ödeyememeye veya ödememeye başladılar.

Alacaklı taraf ise kendi yöntemleri ile alacağını almaya çalışıyordu. Devlet kavramları ortaya çıktıktan sonra, çeşitli alanlarda düzenlemeler yapıldı ve bu düzenlemelere hukuk adı verildi. Borçların alacaklı tarafından devletin belirlediği kurallara göre ve devlet organları yardımıyla almasına ise günümüzde icra hukuku denilmektedir.

 

İcra Takibi

Bir alacaklı borçlusundan alacığını tahsil edemediğinde, alacağını devlet organları gücü ile tahsil edebilmek için İcra Müdürlüğü aracılığı ile başlatmış olduğu işlemlere icra takibi denilmektedir. İcra işlemleri ilamlı ve ilamsız olarak yapılmaktadır. İlamlı icra takipleri mahkeme kararına göre yapılan takiptir. İlamsız icra takibi ise mahkeme kararı olmadan para ve teminat tahsili için yapılan icradır. Ya da kiralanmış olan bir taşınmazın boşaltılması işlemleri ilamsız icra takibi ile yapılmaktadır. Hukuk büromuzda tüm hukuk alanlarında sizlere yardımcı olmaktayız.

İlamsız İcra

Hukuk alanında genel haciz yoluyla takip olarak da bilinen ilamsız icra işlemlerinde, borçlusuna ait çek, senet, poliçe gibi evrakları bulunduran alacaklı mahkeme kararı olmadan alacağını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüklerine müracaat eder ve haciz işlemlerini başlatabilir. İcra takibi için alacağınızı ispatlayacak çeşitli belgeleri bulundurmanız ve sunmanız işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Sizlere her türlü hukuki alanlarda yardımcı olmakta ve sizler adına işlemlerinizi takip etmekteyiz.

Haciz İşlemlerine İtiraz

Haciz yoluyla yapılacak alacak tahsilatları için önce borçlu tarafa ödeme emri gönderilir. Eğer borçlu olarak belirtilen kişi kendisinin borçlu olmadığını düşünürse, gelen ödeme emri için 7 gün içerisinde itirazda bulunur ve icra takibini durdurmaya çalışır. 7 gün içerisinde itiraz edilmez ise kabul edilmiş sayılır ve icra işlemleri başlatılır. İcra takibine itirazlar, ilgili icra dairesine veya nöbetçi icra dairesine yapılabilir.

Hizmetlerimiz

Hukuk hizmetlerimizde sizlere, aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, eşya hukuku, icra hukuku ve miras hukuku olanlarında profesyonel hizmetler vermekteyiz. Tahsil edemediğiniz alacaklarınız için icra takibi başlatmakta ve en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktayız. Sizler adına yapılan icra takiplerinde de sizler adına itiraz başvurularında bulunarak hakkınızı korumaya çalışıyoruz. Güçlü kadromuz ile adaletli bir yaşam için mücadele veriyoruz.